Dzisiejszej niedzieli gościliśmy w dwóch rzymsko-katolickich świątyniach w Bydgoszczy: Kościele p.w. Św. Antoniego z Padwy (Czyżkówko) oraz Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Męczenników (Fordon). Nasze występy dzieliło zaledwie pół godziny, więc nie lada wyzwaniem było sprawne przemieszczenie się zespołu między kościołami usytuowanymi na dwóch krańcach miasta. Serdecznie dziękujemy proboszczom, ks. Januszowi Konyszowi i ks. prałatowi Janowi Andrzejczakowi, oraz organistom, Pawłowi Pawłowiczowi i Łukaszowi Żmijewskiemu, za umożliwienie nam zaprezentowania naszego chóru licznie zebranym parafianom.

Kościół Św. Antoniego z Padwy

Kościół Św. Antoniego z Padwy

Kościół MB Królowej Męczenników 2014

Kościół MB Królowej Męczenników

WIĘCEJ ZDJĘĆ: tutaj

Reklamy