Podczas dzisiejszego nabożeństwa w Dziękczynne Święto Żniw (od kilku lat tradycyjnie połączonego ze świętem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych) wykonaliśmy dwie pieśni: Boże stworzenia i Słońce jasne nad głowami. W tej ostatniej partię solową wykonały w duecie panie Iwona Loskot i Martyna Piechocka.

Reklamy