W ostatnich tygodniach, ku naszej radości, liczba chórzystów powiększyła się o cztery osoby. Dzisiaj pierwszy raz zaśpiewaliśmy w tak dużym składzie, co zostało udokumentowane zarówno na „taśmie” jak i „kliszy” 😉

W Krzyżu cierpienie, opr. Jakub Kwintal

Przy Twym Krzyżu

Niedziela Palmowa 2013

Niedziela Palmowa 2013

Reklamy