W Niedzielę Palmową nasz chór podczas nabożeństwa zaśpiewał m.in. pieśń „Stary krzyż”. Wykonanie to posłuchać można tutaj:

Reklamy